Familie

Walden investeert  in een kwaliteitsvol aanbod voor familie en betrokkenen uit het sociaal netwerk rond de cliënt. Vanaf de kennismakingsfase wordt er belang gehecht aan het bestaande netwerk, met aandacht voor minderjarige kinderen. Op verschillende manieren informeert Walden de cliënt, familie en vrienden over de werking van de deelorganisaties. Walden betrekt en ondersteunt het netwerk en voorziet eventueel een aanbod of een gepaste doorverwijzing.

Aanbod

We vinden contact met het netwerk van de cliënt belangrijk. Dit is uiteraard enkel mogelijk als de persoon die we begeleiden dit goedkeurt. Zit je met vragen, maak je je zorgen of wil je met iemand praten? Dat kan. Je kan in gesprek gaan met een begeleider, coach of teamcoördinator van het team waar je naaste of familielid in begeleiding of behandeling is. Je krijgt, wanneer het kan, ook altijd informatie over het verloop van een traject. Ook de betrokkenheid van kinderen is belangrijk in het herstelproces. Daarom besteden we hier ook steeds aandacht aan.

De deelwerkingen van VZW Walden organiseren regelmatig een familiemoment. Op deze manier kan je ervaringen uitwisselen met andere families. Er zijn ook organisaties voor familieleden en naast betrokkenen die infoavonden of lotgenotencontact organiseren: